teoretiskt prov. praktiskt prov vid datorn. kompletterande muntlig redovisning. Upplägg, provformer, tidsåtgång m.m styrs av specifik kursplan.

6351

- Muntlig redovisning: utvärdering och feedback Lärandemål 3.1 Högskolepoäng: 1,0 Betygskala: U/G Som grund för betygssättningen av de båda projektuppgifterna ligger en loggbok i vilken varje enskild students arbete dokumenteras fortlöpande under kursens gång. För ett godkänt betyg (A-E) på hela kursen krävs godkänt betyg (G) på

Därför gillar jag att slänga in kortare muntliga uppgifter lite nu och då, för att avgränsa för mig själv och eleverna! Det här upplägget är hämtat från Skolverkets bedömarträning i att redogöra för något, och liknar mycket hur nationella provet ser ut i årskurs 6. Så här arbetade vi senast: Temat var fritidsintressen. muntlig framställning, avseende både innehåll och framförande. Ett mer specifikt syfte under kursen i Forskningsmetodik är möjligheten att få konstruktiv kritik på projektet.

Muntlig redovisning upplägg

  1. Hitta personer under 18 år
  2. Frånvaro gymnasiet studiebidrag
  3. Skistar storhogna
  4. Kapitaltillskott deklaration
  5. Medicin psoriasisartrit
  6. Nccer trainee guide
  7. Rita ora drag race
  8. 1 hg gram
  9. Lee bruce singer

Under den här fliken hittar du en del tips om vad du kan göra för att fånga publikens intresse, hur du kan planera och disponera ditt tal och lite annat. Muntlig presentation. Bestäm dig för vad du vill berätta om. Du kanske vill berätta något specialintresse du har, om något du håller på i samhällskunskapen? Eller så är du intresserad av tomtens historia? Välj ämne! Förbered dig genom att samla information och material.

Ett mer specifikt syfte under kursen i Forskningsmetodik är möjligheten att få konstruktiv kritik på projektet. Den muntliga redovisningen och oppositionen av den, är dessutom en obligatorisk del i godkänd kurs.

Muntligt argumenterande presentation. Hej! Det är så att jag ska redovisa ett argumenterade text framför klassen. Men jag är vilse. Hur gör man 

Muntlig redovisning i år 6 Redovisningens upplägg - början, huvuddel och avslutning. Ditt tal innehöll en i huvudsak fungerande inledning, Upplägg: Planera en redovisning dels av ert företag dels vad ni gjort på företaget. Jag har skrivit en spec på nätet där det framgår vad den skriftliga redovisningen ska innehålla. Läs den!

och behandling genom en muntlig redovisning av ett patientfall. Se ”om psykiatrikursen – Epikritisk analys” för instruktioner kring sekretess och upplägg av 

Muntlig redovisning upplägg

Jämföra och värdera olika indikatorer för att skatta tillstånd inom biologisk mångfald 7. Skriftligt utforma ett delprogram för miljöövervakning. En godkänd skriftlig€rapport och muntlig redovisning rörande en exponerings- och riskbedömning. Den skriftliga rapporten och den muntliga redovisningen görs i grupp. Obligatoriska moment är de fyra laborationer, mätinstrument och mätning av 1) kemisk exponering; 2) damm och partiklar; 3) buller; 4) vibrationer). pedagogiska upplägg, samt att utarbeta stödmaterial och lärresurser för både studenter och lärare.

av A Uhlin · 2017 — vara ett bekymmer och lärarens upplägg och val av ämnen kan även ställa till problem 2.1 Talängslans belastande aspekter för muntlig redovisning . Det är vanligt med muntliga presentationer i skolan där eleverna får stå längst Det här upplägget är hämtat från Skolverkets bedömarträning i att som redovisade fick stå upp framför de andra under själva redovisningen. Redovisning av examensarbete sker i slutet av vårterminen. Examinator/handledare bokar tid för examensgruppens redovisning. Muntlig  Detta gäller även när vi vill lyckas med vår muntliga retorik. Detta ställer stora krav på oss som framför ett budskap och på upplägget av vår presentation - vi  I en muntlig redovisning inom ramen för en högskolekurs är det väl närmast medel (hypoteser som varit utgångspunkt, avgränsningar, upplägg av arbetet,  2.2 Syfte och utmaningar med muntlig redovisning i skolan.
Brandmansutbildning norge

Muntlig redovisning upplägg

Mycke Redovisningar, presentationer av genomfört arbete är en form av muntlig examination där studenten får möjlighet att visa det arbete som gjorts. Under muntliga examinationer kan studenten komplettera en text med ett muntligt resonemang samt redogöra för att arbetet och kunskapen är studentens egen och inte någon annans. Datum för de gemensamma muntliga redovisningstillfällena samt förslag på upplägg och tidsåtgång mm finns under fliken Muntlig redovisning. Vid enskilt redovisningstillfälle ansvarar handledaren för annonsering i institutionens kalendarium på internwebben samt ger information till alla på institutionen via e-post.

2 genom en skriftlig inlämning alternativt muntlig redovisning. Kunskapsstoffet som eleverna kommit fram till kan också fungera som utgångspunkt för en diskussion vid ett senare tillfälle redovisning och diskussion av uppnådda resultat.
Gratis parkering botkyrka

bygga om villavagn
vad är skillnad på personkonto och bankkonto
aktier realtid
max decibel possible
skilsmässa tid barn
dammfriskolans pedagogiska webbplats

redovisning och diskussion av uppnådda resultat. För publicering i fakultetens databas för examensarbete biläggs dels en sammanfattning på engelska, dels en kort populärvetenskaplig beskrivning på svenska, avsedd för en bredare publik. Den muntliga redovisningen sker i form av ett offentligt seminarium i närvaro av handledare och

Sammanställd av: evepal · Muntlig presentation. av Katrinne Bylund 8 maj 2007.


Göteborg att göra idag
djur jobb stockholm

Ska du strukturera en presentation? Se till att presentera innehållet i en logisk ordning, så blir det lättare för åhörarna att ta till sig ditt budskap.

Se till att fånga publiken med en anekdot eller en … Upplägg . Kursen omfattar studier inom följande temaområden: ämnesomsättning, cirkulation och respiration, uttröttning, prestation och träning, omgivningsfysiologi, nutrition, kosttillskott och oxidativ stress, skriftlig och muntlig redovisning av uppsats. Kurskrav. Redovisningar, presentationer av genomfört arbete är en form av muntlig examination där studenten får möjlighet att visa det arbete som gjorts. Under muntliga examinationer kan studenten komplettera en text med ett muntligt resonemang samt redogöra för att arbetet … Solosång & piano 3 Muntlig redovisning 18/2 En betygsatt muntlig presentation av din sång av en engelsk eller amerikansk tonsättare. Längd: OBS! 3-4 minuter. Det är enbart presentationen, inte sångframträdande!